Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu: Opracowanie technologii nieodwracalnie anonimizującej dane wizualne w sposób umożliwiający ich wykorzystanie do dalszych analiz oraz algorytmów ekstrahujących z tak zanonimizowanych danych atrybuty istotne dla użytkownika

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1116/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 428 278,68 zł
Dofinansowanie ze środków publicznych: 5 223 809,56 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Zapraszamy  do udziału w postępowaniu ofertowym:

 Usługa dostępu do zewnętrznej infrastruktury serwerowej (chmura obliczeniowa)

Zakończone postępowania ofertowe:

Usługa dostępu do zewnętrznej infrastruktury serwerowej (chmura obliczeniowa)

 Zamówienie usług badawczo-rozwojowych w obszarze Big Data

Usługa dostępu do zewnętrznej infrastruktury serwerowej (chmura obliczeniowa)

Usługa dostępu do zewnętrznej infrastruktury serwerowej (chmura obliczeniowa) – anulowano

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – monitory 

Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego