Pierwsze w Polsce badanie rynku reklamy digital OOH

W badaniu wzięli udział specjaliści z branży reklamowej. Jego podstawowym celem było poznanie podejścia i opinii ekspertów z branży reklamowej do DOOH oraz zbadanie świadomości na temat możliwości medium.

Badanie zostało przeprowadzone techniką ankiety internetowej. Osadzony na dedykowanej domenie kwestionariusz badawczy składał się z 28 pytań, wśród których pojawiły się pytania wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, pytania ze skalą, a także pytania otwarte. Ankieta została podzielona tematycznie, a w każdej sekcji znajdowało się kilka różnych pytań.

Czy wiesz że?

%

badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że DOOH jest dobrym uzupełnieniem kampanii reklamowych.

%

ankietowanych uważa, że jest to forma reklamy o dużym potencjale rozwoju.

%

opiniodawców podkreśla, że DOOH jest innowacyjną formą reklamy, która pozwola na atrakcyjną komunikację z odbiorcą.

Pobierz pełny raport z pierwszego badania rynku DOOH