Czym jest MYLED ?

Zintegrowana sieć ekranów ledowych w całej Polsce

DOWOLNOŚĆ W DOBORZE Wybór dowolnej liczby spośród wszystkich nośników.
ZINTEGROWANY SYSTEM Profesjonalna i wygodna realizacja kampanii za pomocą jednego narzędzia.
250 NOŚNIKÓW Starannie wybrane lokalizacje zapewnią skuteczność każdej kampanii.
PODZIAŁ I STANDARYZACJA Wybór spośród nośników pogrupowanych w kategoriach zależnych od lokalizacji, natężenia ruchu, jakości i wielkości ekranu.
KONTROLA EMISJI KAMPANII Zintegrowany i wiarygodny system monitoringu kampanii pozwoli kontrolować jej start i przebieg.

Platforma internetowa do realizowania kampanii outdoorowej

PLANOWANIE KAMPANII Rozbudowany i intuicyjny Panel Planowania kampanii.
ELASTYCZNOŚĆ W PLANOWANIU Kampania idealnie dopasowana do potrzeb Klienta.
CENTRUM ZARZĄDZANIA Podgląd postępu i realizacji kampanii oraz bieżąca kontrola.
ZARZĄDZANIE ON-LINE KAMPANIAMI Edycja kampanii w czasie rzeczywistym.

Zalety ekranów ledowych

DYNAMICZNY OBRAZ Nieograniczone możliwości wykorzystania barwy i ruchu.
PRZYCIĄGAJĄCA WZROK Ruch, barwa i treść zapewniają uwagę odbiorców i zwiększają impact przekazu.
SZYBKA ZMIANA SPOTU Zmiana emitowanej treści na wszystkich nośnikach za pomocą tylko kilku kliknięć.
LOKALIZACJA W CAŁYM KRAJU Nośniki umiejscowione w najlepszych lokalizacjach na terenie całego kraju.
INNOWACYJNA I NOWOCZESNA FORMA REKLAMY Nowy trend i postępująca digitalizacja reklamy OOH.

Dlaczego MYLED ?

Wygoda, Elastyczność i Przejrzystość w działaniu

STAŁY DOSTĘP I KONTROLA Swobodny dostęp i osobisty nadzór.
OPISY EKRANÓW Usystematyzowane i czytelne opisy każdej lokalizacji oraz wszystkich narzędzi na Platformie MYLED.
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Aktywne cenniki i systemy rabatowe. Możliwość modyfikacji parametrów kampanii pod kątem zaplanowanego budżetu.
WYSZUKIWANIE EKRANÓW Możliwość wykorzystania kilkunastu filtrów i szablonów podczas planowania kampanii.
WŁASNA KONFIGURACJA Samodzielny dobór wszystkichparametrów emisji i kampaniiw Panelu Zamawiania.
DOWOLNA KONFIGURACJA SPOTÓW Rozmieszczanie spotów w dowolnej konfiguracji na wybranych nośnikach i w wybranych pętlach emisyjnych.
DODAWANIE SPOTU Uproszczona procedura dodawania i moderowania własnych spotów i treści.
KREATOR SPOTÓW Możliwość wyboru i uzupełnienia jednego z dostępnych szablonów spotów lub zlecenia wykonania spotu Zespołowi MYLED.

Sprawne zarządzanie

CENTRUM ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI Wszystkie kampanie i narzędzia w jednym miejscu dostępne on-line.
WŁASNE KONTO Samodzielne zarządzanie kampaniami dzięki indywidualnemu profilowi.
FINANSE PRZEZ INTERNET Wygodny system, który generuje faktury oraz umożliwia ich opłatę przez Internet.
RAPORT SKUTECZNOŚCI KAMPANII Generowanie cyklicznych raportów i stały dostęp do statystyk.
HARMONOGRAM KAMPANII Czytelne i przejrzyste harmonogramy dla każdego ekranu i spotu użytego w kampanii.

Oszczędność czasu

ZARZĄDZANIE ONLINE Planowanie i zarządzanie kampaniami z dowolnego miejsca na świecie w czasie rzeczywistym.
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA Błyskawiczny i intuicyjny proces planowania i realizacji kampanii.
FORMALNOŚĆ W SYSTEMIE Wszystkie sprawy formalne i techniczne rozwiązywane on-line za pomocą konta na Platformie MYLED.
LIVECHAT Pomoc i obsługa asystenta on-line 24/7.

Jak działa MYLED ?

Szybka rejestracja

TYP UŻYTKOWNIKA Określ, do której kategorii użytkowników Platformy MYLED należysz: właściciel ekranu, dom mediowy/ agencja reklamowa lub klient indywidualny.
PROSTY FORMULARZ Podaj podstawowe dane, które Zespół MYLED będzie mógł zweryfikować i stworzyć Twoje konto w systemie.

Tworzenie kampanii

LOGOWANIE DO KONTA Zaloguj się do swojego konta.
PARAMETRY KAMPANII Określ datę rozpoczęcia i czas trwania kampanii, częstotliwość emisji oraz długość. wyświetlanych spotów.
WYBÓR EKRANÓW Zdefiniuj ilość, lokalizację, parametry i standard nośników.
PARAMETRY KAMPANII Zdefiniuj parametry emisji dokładnie dla wybranych ekranów.
ZATWIERDZENIE KAMPANII Kampania rusza w czasie rzeczywistym - Twój spot jest wyświetlany na wybranych przez Ciebie nośnikach.
ZARZĄDZANIE SPOTAMI Dodaj nowy, skorzystaj z już wcześniej wgranego lub utwórz spot dzięki naszym szablonom.

Zarządzanie kampanią

CENTRUM ZARZĄDZANIA Logując się ponownie do konta, kontroluj i edytuj przebieg Twojej kampanii realizowanej za pośorangenictwem Platformy MYLED.
PODGLĄD STATYSTYK Cały czas masz dostęp do statystyk i danych związanych z przebiegiem Twojej kampanii.

Dla kogo MYLED ?

Domy mediowe

NOWE MEDIUM Dzięki integracji rynku możliwe staje się prowadzenie ogólnopolskich kampanii na telebimach. WYGODNE TARGETOWANIE Standaryzacja ekranów, dobór lokalizacji i czasu emisji wspierają precyzyjne dotarcie do adresatów reklamy. AUTOMATYCZNE RAPORTOWANIE System sam tworzy podsumowanie zrealizowanej kampanii.

Agencje reklamowe

NOWY WYMIAR OUTDOORU Dynamiczne i atrakcyjne nośniki dają nowe możliwości kreatywne. BOGATA BAZA SPOTÓW System oferuje gotowe do natychmiastowego wykorzystania szablony. ELASTYCZNOŚĆ MEDIUM MYLED pozwala na modyfikację kreacji w czasie trwania kampanii.

Właściciele nośników

LEPSZE WYKORZYSTANIE CZASU Przyłączenie nośnika do sieci MYLED zwiększa liczbę emitowanych na nim spotów. SIŁA SYNERGII Dzięki MYLED pojedyncze nosniki stają się częścią ogólnopolskiej sieci. ŁATWE ROZLICZENIE Platforma automatyzuje proces rozliczania i podsumowania kampanii prowadzonych na telebimie.