Zamówienia

16.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac badawczych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę

Zakup usługi jest planowany w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


05.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę[1]

Zakup jest planowany w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Data: 21.05.2015

Z dniem 21.05.2015 MyLED sp. z o.o. wybrała najkorzystniejszą ofertę. Bardzo dziękujemy wszystkim firmom za wzięcie udziału w przetargu.