Materiały dla mediów

Prezentacje

Press_presentation1

Prezentacja [A4 pion]

Press_presentation2

Prezentacja [16:9 poziom]

Logotypy

Wersja kolorowa na jasnym tle

Wersja kolorowa na ciemnym tle

Wersja monochromatyczna

Color_light_1

Logo podstawowe z hasłem

Color_light_2

Logo skrócone z hasłem

Color_light_3

Logo bez hasła

Color_dark_1

Logo podstawowe z hasłem

Color_dark_2

Logo skrócone z hasłem

Color_dark_3

Logo bez hasła

Mono_1

Logo podstawowe z hasłem

Mono_2

Logo skrócone z hasłem

Mono_3

Logo bez hasła